Advocat

Assessorament i tramitació d'herències
Assessorament i tramitació de donacions
Assessorament i tramitació de compravendes
Tramitació de declaracions d'hereus
Davant la notaria i el jutjat
Judicis de desnonament
Per manca de pagament o per precari
Assessorament i redacció de testaments
Assessorament i redacció de 'testaments vitals'
Redacció de contractes
D'arrendament, arres, opcions de compra i compravenda
Redacció de poders generals
Amb clàusula de vigència en cas d'incapacitat
Liquidació d'impostos
Transmissions patrimonials i actes jurídics documentals, Successions i Donacions
Constitució de comunitats de béns
Assessorament en arrendaments urbans
Assessorament en Comunitats de Propietaris
Actuacions davant Registres de la propietat

Comparar publicacions

Comparar